გუნდი

ვაჟა მებაღიშვილი

ვაჟა მებაღიშვილი

დირექტორი/დამფუძნებელი, რეალტორი®

+995 597 701 007 vaja.mebagishvili@noble.ge

ვაჟა მებაღიშვილი ''საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის'' (GNARE) თავმჯდომარე და ორი მოწვევის მმართველი საბჭოს წევრია (2017 წლიდან), მისი ხედვა და ძირითადი ფასეულობა უძრავი ქონების კომპანიის‘’ნოუბლ რიალ ისთეითი’’ დაარსებიდან დღემდე წარმოადგენს კონცეფციას: ხარისხიანი და პროფესიონალური მიდგომა საქმისადმი, კონფედენციალობა, ნდობა და გრძელვადიანი თანამშრომლობა. სწორედ ამან განაპირობა ‘’ნოუბლ რიალ ისთეითი’’-ის ცნობადობა და მაღალი რეპუტაცია საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე. დაუღალავი შრომით, პროფესიონალურ პრინციპებზე დაყრდნობით შეიქმნა ადგილობრივი ბრენდი საერთაშორისო სტანდარტებით.

ვაჟა მებაღიშვილი გამოცდილების და შესაბამისი კომპეტენციის დამსახურებით ჩართულია საერთაშორისო ორგანიზაციების კომიტეტებში და ატიურად მონაწილეობს უძრავი ქონების სექტორის განვითარებაში. იგი არის წარმატებული სოციალური პროექტების და გადაცემების ავტორი.

''საერთაშორისო სავაჭრო პალატა ICC''-ში უძრავი ქონების კომიტეტში 2017 წლიდან იკავებს მოადგილის პოზიციას.

2017 წლიდან ''საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნულ ასოციაციაში'' GN/ARE არჩეულ იქნა მართველი საბჭოს წევრად,

2018 წლიდან რადიო ''უცნობში'' 98.1FM გადაცემა ''რადიო ბროკერი''-ს თანაავტორი და წამყვანია.

მინიჭებული აქვს მაგისტრის ხარისხი, სერტიფიცირებული ბროკერის, რეალტორის® და უძრავი ქონების სპეციალისტის საერთაშორისო სტატუსი.

მიღებული აქვს ჯილდოები:

უძრავი ქონების ასოციაციის განვითარებაში შეტნილი წვილისთვის 2017 წ.

‘’წლის საუკეთესო ბროკერი’’ 2018 წ